Nápověda - placená část

Získejte podrobné informace o funkcích, které získáte s placenou verzí stránek.

Mapa vysílačů bez reklam!!!

Nejzásadnější změnou placené verze je absence reklam na celém webu. Získáte tak prostor pro mapy, který dříve zabírala reklama. Ukázka vzhledu je na obrázku níže. Pozn. Obrázek byl záměrně změnšen.


Lepší mapy a jejich funkce

S odstraněním reklamy pod oknem pro výběr vysílače(ů) bylo možno zvýšit výšku tohoto okna. Větší okno najdete na mapách - přehled vysílačů, multiplexy a mapa pokrytí.

Okna byla doplněna o ikonu , která umožňuje na mapě skryt či zobrazit okno s nápovědou k mapě.

Jste-li na mapě Vzdálenost a terénní profil jsou k dispozici další ikony. Ikona umožnuje jednoduše odstranit všechny vybrané vysílače, aniž by bylo nutné proklikávat okno a vysílače odstranit po jednom. Naopak, chcete-li přidat nový vysílač, můžete to provést vyhledáním názvu vysílače. Klikněte na ikonu a zadejte název vysílače. Např. pokud chcete vyhledat Brno, Kojál, postačuje pokud zadáte ojá a pak vysílač vyberte. V seznamu nalezených vysílačů se můžete pohybovat pomoci šipek a volbu potvrdíte klávesou Enter. Při větším přiblížení nejsou vidět konkrétníí vysílače proto se automaticky zobrazí názvy vysílačů na spojnicích mezi definovanou pozicí uživatele a vysílači. Viz. obrázek níže.

Využíváte-li funkci pro generování PDF reportu, jistě oceníte jeho rozšířenou verzi, která u kanálu zobrazí i jeho vyzařovací diagram (je-li znám) a současně i informaci o výkonu, polarizaci a multiplexu. Ukázku reportu si můžete prohlédnout zde.

Na mapě pokrytí jsou k dispozici opět dvě ikony. Ikona , která umožňuje skrýt/zobrazit diagram. Chcete-li zrušit automatické nastavení pozice při změně vysílače, stačí tuto funkci deaktivovat pomocí ikony , která se změní na . Opětovným kliknutím na ikonu se funkce automatického nastavení pozice opět aktivuje. Tuto funkci můžete využít k nalezení vysílače, který poskytuje signál pro danou pozici. Např. vyhledejte obec Blučina na Jižní moravě a proklikejte vysílače Brno-Hády, Brno, Kojál a Mikulov. Je vidět, že pokrytí je pouze z vysílače Mikulov, neboť ten v této lokalitě nějaký signál poskytuje, zatímco oba Brněnské vysílače nic, neboť obec Blučina je zastíněna nedalekým kopcem. Díky fixní pozici je toto zcela jednoduché a není se stále přesouvat na požadovanou pozici.

Mapa nejbližších vysílačů nabízí zobrazit vysílače až do vzdálenosti 400 km oproti standardním 300 km.

To je zatím vše, ale chystá se toho více. Např. nová mapa pro zobrazení více map pokrytí současně, report s mapami pokrytí a speciální mapa pro vysílače s definicí diagramů, kdy bude možno zkoumat vyzářený výkon vysílače v jednotlivých směrech. Máte-li tip na vylepšení, pište na email contact server cakebakery doména eu.