Interaktivní mapa DVB-T/DVB-T2

Jste-li zde poprvé, věnujte chvilku svého času a pročtěte si, prosím, nápovědu. Získáte tak přehled o funkcích, které tento specifický mapový server nabízí.

Google Play
Windows Phone marketplace
Android Verze 2.1.1

Požadavky:
Android 4.0.3 a vyšší. WiFi, Edge, 3G nebo LTE připojení.

Windows Phone Verze 1.4

Požadavky:
Windows Phone 7.5 a vyšší. WiFi, Edge, 3G nebo LTE připojení.


Vzdálenost a terénní profil

Vzdálenost a terénní profil Interaktivní mapa terénního profilu slouží k zobrazení vzdálenosti a terénního profilu pro vybrané vysílače k definované pozici. Mapa Vám pomůže s nastavením antény přímo na zvolený vysílač. Nápověda

Mapa pokrytí

Mapa pokrytí Interaktivní mapa pokrytí vizualizuje pokrytí území signálem daného vysílače a kanálu. Podklady pro mapu byly vytvořeny programem Radio mobile. Nápověda

Nejbližší vysílače

Nejbližší vysílače Interaktivní mapa nejbližší vysílače slouží k zobrazení vysílačů dle vzdálenosti, výkonu a kanálu od definované pozice. Mapa je vhodná např. k nalezení neznámého vysílače vysílajícím na zvoleném kanálu. Nápověda

Libovolný profil

Libovolný profil Použijte tuto interaktivní mapu pro získání terénního profilu, azimutu a vzdálenosti mezi dvěma libovolnými body na mapě. Tato mapa je vhodná v případě, že databáze neobsahuje vysílač, mezi nímž chceme provést vygenerování profilu. Nápověda

Multiplexy

Interaktivní mapa DVB-T multiplexů slouží k zobrazení vysílačů dle vysílaných multiplexů. Mapa obsahuje pouze ty vysílače, které mají přidělený kanál s multiplexem. Nápověda

Multiplexy

Přehled vysílačů

Přehled vysílačů Základní interaktivní mapa vysílačů DVB-T slouží k získání celkového pohledu na seznam vysílačů ve vybrané oblasti. Tato mapa obsahuje i vysílače, které nemají přidělený žádný kanál s multiplexem. Nápověda