Interaktivní mapa a seznamy vysílačů DVB-T/DVB-T2

Jste-li zde poprvé, věnujte chvilku svého času a pročtěte si, prosím, nápovědu, která Vám přiblíží, jak tato unikátní aplikace funguje a jak ji používat. Získáte tak přehled o funkcích, které tento specifický mapový server nabízí.

Mimo interkativní mapy jsou k dispozici i seznamy vysílačů DVB-T/DVBT2, multiplexů a vysílaných kanálů. Pokud je to známo, jsou u multiplexů nadefinovány vysílané televizní stanice a také jejich loga. U některých TV stanic je také nadefinován odkaz a lze se tak dostat přímo na stránky TV stanice a zde sledovat živé TV vysílaní.

Specialitkou také může být histogram využití kanálového spektra v jednotlivých zemích a tabulka přepočtu frekvence na číslo kanálu a naopak.

Nakonec je třeba zmínit pár dobrých pomůcek a to jsou kalkulačky, které Vám umožní provést přepočet mezi úrovněmi signálů v dBμV a μV, dBμV a dBm a dBW a W.

Android Verze 2.1.1

Požadavky:
Android 4.0.3 a vyšší. WiFi, Edge, 3G nebo LTE připojení.

Windows Phone Verze 1.4

Požadavky:
Windows Phone 7.5 a vyšší. WiFi, Edge, 3G nebo LTE připojení.


Vzdálenost a terénní profil

Vzdálenost a terénní profil Interaktivní mapa terénního profilu slouží k zobrazení vzdálenosti a terénního profilu pro vybrané vysílače k definované pozici uživatele. Mapa Vám pomůže s nastavením antény přímo na zvolený vysílač a také ukáže možné překážky na cestě mezi Vámi a vysílačem DVB-T. Nápověda

Mapa pokrytí

Mapa pokrytí Interaktivní mapa pokrytí DVB-T vysílačů vizualizuje teoretické pokrytí území signálem daného vysílače a multiplexu. Podklady pro mapu byly vytvořeny programem Radio mobile. Pokud ovšem potřebujete přesnější výsledky, určitě použijte vhodný měřící přístroj, který mimo jiné ukazuje např. odstup signálu od šumu C/N nebo další parametry jako CBER, VBER a MER. Při generování map byly výsledky ověřeny měřícím přístrojem, mapu jsou proto celkem přesné. Nápověda

Nejbližší vysílače

Nejbližší vysílače Interaktivní mapa nejbližší vysílače slouží k zobrazení vysílačů dle vzdálenosti, výkonu a kanálu od definované pozice. Nadefinovaná kritéria fungují jako filtr. Mapa je vhodná např. k nalezení neznámého vysílače vysílajícím na zvoleném kanálu. Obvykle ji použijete při vyskytnutí se atmosférických poruch a příjmu velmi vzdálených DVB-T vysílačů. Nápověda

Libovolný profil

Libovolný profil Použijte tuto interaktivní mapu pro získání terénního profilu, azimutu a vzdálenosti mezi dvěma libovolnými body definovanými na mapě. Tato mapa je vhodná v případě, že databáze neobsahuje Vámi hledaný vysílač, mezi nímž chceme provést vygenerování terénního profilu. Nápověda

Multiplexy

Interaktivní mapa multiplexů DVB-T/DVB-T2 slouží k zobrazení vysílačů dle vysílaných multiplexů v určitém regiónu nebo oblasti. Mapa obsahuje pouze ty vysílače, které mají přidělený kanál s multiplexem. Vysílače bez přiděleného multiplexu nejsou zobrazeny. Nápověda

Multiplexy

Přehled vysílačů

Přehled vysílačů Základní interaktivní mapa vysílačů DVB-T/DVB-T2 slouží k získání celkového pohledu na seznam vysílačů ve vybrané oblasti nebo regionu. Tato mapa obsahuje veškeré vysílače, tj. i ty, které nemají přidělený žádný vysílací kanál s multiplexem. Nápověda