Nejbližší vysílače:

Interaktivní mapa nejbližší vysílače slouží k zobrazení vysílačů dle vzdálenosti, výkonu a kanálu od definované pozice. Nadefinovaná kritéria fungují jako filtr a zobrazí pouze ty vysílače, které splňují všechna nastavení současně (AND). Mapu můžete použít např. pro nalezení vysílače, jehož vysílaní jste zachytili náhodně z důvodu atmosférických poruch, tedy vícenásobného odrazu signálu a chcete zjistit polohu vysílače. V takovém případě nastavte vzdálenost na maximum a posuvník kanálu na číslo zachyceného kanálu.
 
.