Obchodní podmínky

Podmínky služby platné od 1.1.2020.

Pojmy

- Služba – webová aplikace pro zobrazování informací o DVB-T/DVBT2 vysílačů a map pokrytí.
- Poskytovatel - provozovatel služby.
- Uživatel - uživatel služby.
- Účet – účet zřízený za účelem identifikace klienta unikátním emailem.


Obecné ustanovení

- Je zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat provoz služby ze strany návštěvníků stránek (uživatelů) použiváním nestandardních prostředků.
- Je zakázáno manuálně nebo automatizovanými prostředky kopírovat data, která jsou zákazníkovi k dispozici.
- Porušením výše uvedených podmínek vede k zablokování přístupu ke službě pro celý blok IP adres z nichž bylo nestandardní chování zaznamenáno a vede k podání trestního oznámení na neznámého pachatele na policii ČR za účel jeho vypátrání a vymáhání škody způsobené nestandardním chováním.


Poskytovatel

- Poskytovatel zajistí maximální přístupnost služby na standardních prohlížečích.
- Za přerušení služby se nepovažuje zásah vyšší mocí a servisní zásah do provozu serveru.
- Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který poskytne přihlašovací údaje třetí straně.
- Poskytovatel má právo zrušit účet a zablokovat přístup uživateli, který se snaží poškodit aplikaci a její obsah.
- Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, bez nutnosti informovat klienta.


Klient

- Uživatel služby je povinnen při registraci uvést platný emailový účet, jenž slouží k zasílání informací o stavu účtu a komunikaci.
- Klient nesmí zpřístupnit přihlašovací údaje třetí straně.


Osobní data

- Server www.mapavysilacu.cz neshromažduje žádné osobní údaje. Jediným ukládaným údajem je email, který slouží ke komunikaci s uživatelem.
- V případě, že by došlo k získání osobních dat klienta, budou tato data chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.