Obchodní podmínky

Podmínky služby platné od 5.8.2014.

Pojmy

- Služba – webová aplikace pro zobrazování informací o DVB-T vysílačů a map pokrytí.
- Poskytovatel - provozovatel služby.
- Účet – účet zřízený za účelem identifikace klienta unikátním emailem.


Poskytovatel

- Poskytovatel zajistí maximální přístupnost služby na standardních prohlížečích.
- Za přerušení služby se nepovažuje zásah vyšší mocí a servisní zásah do provozu serveru.
- Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který poskytne přihlašovací údaje třetí straně.
- Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se snaží poškodit aplikaci a její obsah.
- Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, bez nutnosti informovat klienta.


Klient

- Uživatel služby je povinnen při registraci uvést platný emailový účet, jež slouží k zasílání informací o stavu účtu a komunikaci.
- Klient nesmí zpřístupnit přihlašovací údaje třetí straně.


Osobní data

- Server www.mapavysilacu.cz neshromažduje žádné osobní údaje. Jediným ukládaným údajem je email, který slouží ke komunikaci s uživatelem.
- V případě, že by došlo k získání osobních dat klienta, budou tato data chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Platba

- Úhrada za používaní služby se provádí předem a je nevratná.
- Služba poskytuje pouze jeden tarif.
- Služba je aktivována až po zaplacení (připsání) dané částky na účet poskytovatele.