Přehled vysílačů:

Základní interaktivní mapa vysílačů DVB-T/DVB-T2 slouží k získání celkového pohledu na seznam vysílačů ve vybrané oblasti nebo regionu. Tato mapa obsahuje veškeré vysílače, které jsou v databázi uloženy, tj. i ty, které nemají přidělený žádný vysílací kanál s multiplexem.
 
.